ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "Abdaladze, Otar"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
ობიექტების რაოდენობა: 9.

სტატია

Gigauri, Khatuna და Akhalkatsi, Maia და Abdaladze, Otar და Nakhutsrishvili, Gia (2016) ALPINE PLANT DISTRIBUTION AND THERMIC VEGETATION INDICATOR ON GLORIA SUMMITS IN THE CENTRAL GREATER CAUCASUS. Pakistan Journal of Botany, 48 (5). С. 1893-1902. ISSN 2070-3368

Gigauri, Khatuna და Akhalkatsi, Maia და Nakhutsrishvili, Gia და Abdaladze, Otar (2013) Monitoring of vascular plant diversity in a changing climate in the alpine zone of the Central Greater Caucasus. Turkish Journal of Botany, 37 (6). С. 1104-1114. ISSN 1303-6106

Pauli, Harald და Gottfried, Michael და Dullinger, Stefan და Abdaladze, Otar და Akhalkatsi, Maia და Alonso, J.L.B. და Coldea, G. (2012) Recent plant diversity changes on Europe's mountain summits. Science, 336 (6079). С. 353-355. ISSN 1095-9203

Akhalkatsi, Maia და Ekhvaia, Jana და Mosulishvili, Marine და Nakhutsrishvili, George და Abdaladze, Otar და Batsatsashvili, Ketevan (2010) Reasons and Processes Leading to the Erosion of Crop Genetic Diversity in Mountainous Regions of Georgia. Mountain Research and Development, 30 (3). С. 304-310. ISSN 0276-4741

Erschbamer, Brigitta და Mallaun, Martin და Unterluggauer, Peter და Abdaladze, Otar და Akhalkatsi, Maia და Nakhutsrishvili, George (2010) Plant diversity along altitudinal gradients in the Central Alps (South Tyrol, Italy) and in the Central Greater Caucasus (Kazbegi region, Georgia). Tuexenia, 30 (1). С. 11-29. ISSN 0722-494X.

Hughes, N.M, და Johnson , D.M, და Akhalkatsi, Maia და Abdaladze, Otar (2009) Characterizing Betula litwinowii Seedling Microsites at the Alpine-Treeline Ecotone, Central Greater Caucasus Mountains, Georgia. Arctic Antarctic and Alpine Research , 41 (1). С. 112-118. ISSN 1938-4246

Nakhutsrishvili, Gia და Akhalkatsi, Maia და Abdaladze, Otar (2009) Main Threats to Mountain Biodiversity in Georgia. Mountain Forum Bulletin, 9 (2). С. 18-19. ISSN 1815-2139

Akhalkatsi, Maia და Abdaladze, Otar და Nakhutsrishvili, Gia და Smith, William K (2006) Facilitation of Seedling Microsites by Rhododendron caucasicum Extends the Betula litwinowii Alpine Treeline, Caucasus Mountains, Republic of Georgia. Arctic Antarctic and Alpine Research , 38 (4). С. 481-488. ISSN 1523-0430

სემინარის ან კონფერენციის მოხსენება

Akhalkatsi, Maia და Ekhvaia, Jana და Mosulishvili, Marine და Nakhutsrishvili, Gia და Abdaladze, Otar და Batsatsashvili, Ketevan (2010) Erosion of crop genetic diversity in mountainous regions of Georgia. In: proceeding of: the tenth meeting of the Conference of the Parties (COP 10), 18-29 October 2010, Nagoya, Japan.

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 15:48:08 2019 PST.