ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "Abakelia, Nino"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
ობიექტების რაოდენობა: 6.

სტატია

Abakelia, Nino (2013) The Methods Applied to the Exploration of the Sacred Spaces of Georgia ( Narrative Discourse Analysis of the Ethnographic Field Data). CRRC.

Abakelia, Nino (2009) ON COSMOLOGICAL CONCEPTS AND ARCHAIC SYMBOLS IN THE GEORGIAN MYTHIC-RITUAL SYSTEM. The Caucasus: Georgia on the Crossroads (2nd International Symposium of Georgian Culture). С. 30-34. ISSN 1987-829X

Abakelia, Nino (2008) THE SPACIOTEMPORAL PATTERNS OF GEORGIAN WINTER SOLSTICE FESTIVALS. Folklore (40). С. 101-116. ISSN 1406-0957

Abakelia, Nino (2006) On the meaning of archaic symbols in one Georgian round dance song. Georgian Electronic Scientific Journal: Musicology and Cultural Science 2006 (1 (2)). С. 49-54.

წიგნების განყოფილება

Abakelia, Nino (2013) Daimones in the Georgian Mythic-Ritual System. In: Angels, Demons and Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery. Antiqua et Mediaevalia. Judaica et Orientalia . Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, Romania, С. 445-458. ISBN 978-973-703-860-9

Abakelia, Nino (2013) On the Mortuary Rituals in Georgian Tradition. In: Angels, Demons and Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery. Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, Romania, С. 538-544. ISBN 978-973-703-860-9

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 06:42:56 2019 PST.