ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "ტყეშელაშვილი, ნინო"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: დისერტაცია
ობიექტების რაოდენობა: 1.

დისერტაცია

ტყეშელაშვილი, ნინო (2014) პენიტენციური სტრესი და მისი გამკლავების სტრატეგიები არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Oct 15 09:50:27 2018 PDT.