ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "ტატიშვილი, მარიამ"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: დისერტაცია
ობიექტების რაოდენობა: 2.

დისერტაცია

სირაძე, გვანცა და ტატიშვილი, მარიამ და მეგრელიშვილი, ქრისტინე (2018) მომხმარებელთა კმაყოფილება კერძო და საჯარო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტატიშვილი, მარიამ (2017) ორგანიზაციული ქცევის მრავალფეროვანი სამუშაო ძალის მართვის თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Jan 17 17:24:00 2019 PST.