ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "ტაბიძე, თამარ"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: დისერტაცია
ობიექტების რაოდენობა: 2.

დისერტაცია

ტაბიძე, თამარ და შანავა, მაგდანა (2018) ადრეული ინკლუზიური განათლების ორგანიზაციული გამოწვევები განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი ორი ბაღის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბიძე, თამარ (2015) ბრენდების სახელწოდებების, სლოგანების და სარეკლამო ტექსტების ლინგვისტური ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Jan 17 17:38:27 2019 PST.