ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "Отхмезури, Георгии"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: სხვა
ობიექტების რაოდენობა: 1.

სხვა

Отхмезури, Георгии (1981) Грузинские лапидарные надписи рубета 17-18 в.в. Как историческии источник (Вопросы царского землевлаения и государственного управление). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Jul 23 08:46:23 2018 PDT.