ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "Овакимян, Артавазд"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: სხვა
ობიექტების რაოდენობა: 1.

სხვა

Овакимян, Артавазд (1980) Взаимосвязь успеваемости и некотопых социально-психологических характеристик учащихся. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Jul 23 08:40:49 2018 PDT.