ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "Жоржолиани, Д.А."

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: სხვა
ობიექტების რაოდენობა: 2.

სხვა

Жоржолиани, Д.А. (1987) Фразеологическая номинация в английском и грузинском языках. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Жоржолиани, Д.А. (1968) Субстантивные фразеологические единицы в американском варианте английского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 22:52:45 2019 PST.