ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "Аргун, Х.Ш."

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: სხვა
ობიექტების რაოდენობა: 1.

სხვა

Аргун, Х.Ш. (1973) Борьба большевистскои партии за союз рабочего класса и крестьянства в период буржуазно-демократических революции (1903-февраль 1917 г.г.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Wed Jan 16 14:23:47 2019 PST.