ობიექტები, სადაც ავტორები არიან "Алания, Д.А."

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: სხვა
ობიექტების რაოდენობა: 1.

სხვა

Алания, Д.А. (1982) сложные существительные с слагольным опорным компонентом в русском языке и их грузинские эквиваленты (на материале словарей). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Wed Jan 16 18:24:10 2019 PST.